Bệnh Nhân Thứ Bảy

Bệnh Nhân Thứ Bảy

Patient Seven

Bộ phim về Tiến sĩ Marcus, một bác sĩ tâm thần nổi tiếng, đã chọn 6 bệnh nhân bị bệnh tâm thần và nguy hiểm nghiêm trọng từ các bệnh viện tâm thần Spring Valley để phỏng vấn như là một phần của nghiê ... [Xem thêm]
Tự chuyển tập: