ĐẠI NGƯ HẢI ĐƯỜNG

ĐẠI NGƯ HẢI ĐƯỜNG

Big Fish & Begonia 2016

Đại Ngư Hải Đường bắt đầu với truyền thuyết về Côn bằng tương truyền Biển Bắc có con cá gọi là cá Côn, mình dài không biết mấy ngàn dặm. Đại Ngư Hải Đường là câu chuyện về tình bạn cả ... [Xem thêm]
Tự chuyển tập: