Người Hùng Thời Đại

Người Hùng Thời Đại

Age of Heroes (2011)

Bộ phim Age of Heroes kể về những người lính quả cảm trong Chiến Tranh Thế Giới II, dựa trên sự kiện lịch sử có thật của Ian Fleming. Đây là câu chuyện của những người hùng lật ngược thế trận từ thất bại thảm hại trên ... [Xem thêm]
Tự chuyển tập: