Nhiếp Ẩn Nương

Nhiếp Ẩn Nương

The Assassin (2015)

Câu chuyện của Nhiếp Ẩn Nương diễn ra vào thời điểm Trung Quốc còn rối ren về mặt chính trị, trong mỗi gia đình còn tồn tại những ghen tuông, tranh chấp, nhỏ mọn. Bộ phim do bậc thầy đạo diễn Hầu Hiếu Hiền lần đầu phụ tr&aa ... [Xem thêm]
Tự chuyển tập: