Những Chàng Trai Jersey

Những Chàng Trai Jersey

Jersey Boys

Jersey Boys"nói về con đường thành danh của 4 giọng ca huyền thoại trong 1 nhóm nhạc xuất sắc nhất mọi thơi đại, họ là Frankie Valli, Bod Gaudio, Tommy DeVito và Nick Massi cùng xuất thân từ tầng lớp công nh&aci ... [Xem thêm]
Tự chuyển tập: