Sứ Mệnh Ngự Lâm Quân III: Nhiệm Vụ Cuối Cùng

Sứ Mệnh Ngự Lâm Quân III: Nhiệm Vụ Cuối Cùng

In The Name Of The King III: The Last Job (2014)

Hazen Kaine, một hợp đồng giết người Mỹ đang sống ở Sofia, Bulgaria, được hơn ông giá rẻ cho khi giao kết hợp đồng với đám đông. Một công việc cuối cùng trước khi ông được ra ngoài và bắt đầu một cuộc sống mới c ... [Xem thêm]
Tự chuyển tập: